Payday loans

Bojo Rewel Tur Ngangeni

Mbah Dirkam duwe bojo rewel pisan. Pas padu bojone ngedumel bae ora nana mandege. Mbah Dirkam muntabh, bojone dicemplungna sumur tua mburi umah…

pas wengine mbah Dirkam kemutan karo bojone. wedi konangan, tur maning dunya rasane sepi nek ora krungu omelane bojone. Tengah wengi Mbah Dirkam langsung lunga sumur karo nggawa anda. Bar nyeluk bojone, mbah Dirkam ngedun’na anda ne.

Tapi Mbah Dirkam kaget pisan, jebul cempuleke sing agi agi munggah malah wujud mahluk ireng gede banget, rambute rewag rewog, gadile dawa pisan, awake wulu tok ora kathokan.

Karo kaget mbah Dirkam takon, “kowe si sapa.. bojoku ndi?”
Mahluk ireng’e karo lunga semaur, “nyong gendruwo sing nunggu sumur kiye, kae bojomu nang ngisor..mumeti lah..ngromed bae.. Timbang mumed ngrungokna ocehane, mending nyong tek pindah sumur liane bae lah…

Sumber: Soko koncoku, Andri, mbuh dek’e entuk soko ngendi … :p

Hosting Murah


Mung siji sing rasan-rasan


wkwkwkwkw blog boso jowo.keren