Payday loans

Wong sukses iku ukurane agomo nopo donyo?

Secara sejarah kito urip nang nggone jaman modern. Berada pada era global sehingga kita sulit untuk tidak materialistis. Angel arepe ora kedonyan Bu, angel. Opo opo ukurane nganggo materi, opo-opo ukurane nganggo donyo. Njenengan ngarani wong sukses iku ukurane agomo nopo donyo? Wong mbok anggep bahagia sukses niku mergo ibadahe nopo sugihe? Ha yo sugihe kuwi.

Orang dikatakan hebat ketika mampu membuat rumah gedung bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampe jumlahnya empat, bisnisnya berkembang pesat. Iku dianggep wong sing hebat, senajan keparat. Lanjutke maos »

Gunane Driji Tengah

Onok bapak ngobrol karo anak-e.
BAPAK : Le…le…koen ngertia nek drijimu iku kabeh onok gunane dewe2…??
ANAK : Lha opo ae pak…??
BAPAK : Jempolan gawe minarakno dayoh….telunjuk gawe ndudohno karo
nunjuk2.. Driji manis gawe ali-ali.. Lha sing jenthik gawe urek2 kuping.
ANAK : Lha terus driji tengahe pak…!!?? Lanjutke maos »

Tombo Stress

Tombo stres, iku pitu
perkarane …

Kaping pisan, ngombe bensin sak tankineeee …
Kaping pindo,nyruput baygon sak kalenge..e..e..
Kaping telu, njegur sumur sak jeruheee … Lanjutke maos »

Kenek Bis Ngroso Dosa

Si Gito arep lungo nang omahe pakdene neng Suroboyo soko Solo,  karo mbokne  diterno nyegat bis….)))
Kenek : Suroboyo bu ??
mBok Gito : Pak.. Njaluk tulung, mengko lek wes tekan nJombang, dikandhani ya bocahe iki ..!! (Ngomong karo ngunggahno si Gito nang bis)
Kenek : nJombang..?? … iyo…iyo… tariiiiiik !!!
# Bis maju, mlaku maneh…. Neng tengah ndalan, si Gito takon nang kenek bus : wes tekan nJombang, lik ??
Kenek : durung !! Sik suwe le…
# ga suwe, si Gito takon maneh: wes tekan nJombang opo durung ?? Lanjutke maos »

Roso Mi Murah

Udan2 si bejo wetenge luwe,,!!
Bejo : ono’ indomie Mak?
Mak’e : ono’
Bejo : roso kare pitik piroan?
Mak’e : 2000 Lanjutke maos »

Cangkeme Manuk Beo

Cak Suro entuk oleh2 manuk beo teko konco lawas, Bejo sing kerjo ndik Freeport.

Jare Bejo beo iku pinter niru lagu2 anyar sing ndik radio. Carane ngongkon nyanyi cuma gawe isyarat tangan kiwo diangkat. Nek tangan tengen khusus nyanyi Indonesia Raya.

Cak Suro njajal ngangkat tangan tengene ndik ngarepe beo, langsung beo ne muni: “Indonesia Tanah Airku, tanah tumpah darahku Indonesia ….” lan sakteruse… Lanjutke maos »

Bojo Rewel Tur Ngangeni

Mbah Dirkam duwe bojo rewel pisan. Pas padu bojone ngedumel bae ora nana mandege. Mbah Dirkam muntabh, bojone dicemplungna sumur tua mburi umah…

pas wengine mbah Dirkam kemutan karo bojone. wedi konangan, tur maning dunya rasane sepi nek ora krungu omelane bojone. Tengah wengi Mbah Dirkam langsung lunga sumur karo nggawa anda. Bar nyeluk bojone, mbah Dirkam ngedun’na anda ne. Lanjutke maos »

Robot Jepang Mumet

Wis Seminggu neng jepang Pak De karo Bu De akhire nemu restoran masakan Indonesia.
Pelayane Robot.

Robot teko nyedakki pak de, trus ngomong :

“What is your nationality?”, robot takon.

“Indonesia” jare PakDe.

“Selamat datang”, jare robot nganggo bahasa Indonesia.

“Apa bahasa suku Anda?”, robot takon meneh.

“Jawa”, jare PakDe

“Sugeng siang. Badé pesen nopo?” Jare robot nganggo boso jowo. Lanjutke maos »

Ciri-Ciri Arek Suroboyo

#ArekSuroboyo lek tukaran mesti ngomong “awas kon yo, delok’en molehmu” <– lapo? Ditraktir mangan ta?

#ArekSuroboyo Lek ngilokno uwong “wuih, wenak kon suarane arek iki, kok gak mbecak!”

#ArekSuroboyo sing lanang, lek ngamuk langsung ngomong –> “njaluk tak pancal’a ndasmu” Sepeda bek’e -_-

#ArekSuroboyo Lek onok wedok’an ayu, endel, langsung dikomen “mboook, mentolo tak gowo moleh ae” -_-‘ Lanjutke maos »

Belajar nguyuh

Cilikane Mat Pithi, wis ketok nek calon arek mbeling. Kira-kira umur 5, durung sunat. Nek nguyuh, wong pancen ‘kupluk’-e manuk-e jik durung disunat, iyo ae nek nguyuh mesti pating plencar gak karu-karuwan. Kathik nek nguyuh sak enggon-enggon, dadi yo nggarahi pesing kabeh.
Man Dul, bapak-e Mat Pithi, yo rodok mangkel ndelok ndik endi-endi uyuhe Mat Pithi pating ciprat gak karu-karuwan. Tembok-tembok pesing kabeh, tah, wis.
Sore-sore, man Dul nyeluk Mat Pithi, diajari nguyuh sing tepak, cek gak njibrat kono-kene.
“Cung, koen nek nguyuh ojok terus mak cur ngono ae. Delok-en iku tembok-e kecipratan kabeh mbarek uyuhmu. Lak pesing kabeh, tah, nek ngono iku”
“Tak warahi nek nguyuh sing tepak, yo. Rungokno urut-urutane. Lanjutke maos »