Payday loans

Dokter Puskesmas Ndeso

Santoso sing nembe dadi dokter oleh tugas seko kepalane, dadi dokter bantuan neng puskesmas ndeso..

Pasien pertamane jenenge Kamiyatun,sing nggendong bayi cilik kuru, kaliren, ketoke kurang gizi..

Santoso: “Lare niki biasane mimike susu formula nopo ASI bu?”
Kamiyatun: “ASI pak dokter..”
Santoso: “Kok ketoke lare niki kurang gizi bu… Cobi kulo tingali ASI-nipun Ibu…”

Kamiyatun manut trus mbukak klambine sithik..
Santoso: “Nuwun sewu bu, kulo cepeng nggeh? Kaliyan ngecek wonten gangguan mboten..”

Kamiyatun bingung tapi yo manut..
Santoso: “Sae sae mawon kok bu.. Cobi kulo sedote nggeh… Medal mboten ASI-nipun..”

Kamiyatun soyo bingung tapi yo… Manut..
Kamiyatun: “Sampun dereng dok?”

Karo klamut klamut Santoso nyauri, “Kok mboten medal ASI-nipun bu?”
Kamiyatun: “Nggeh jelas mboten medal dok, wong kulo simbahe.

Ngopas soko Mas Hery

Hosting Murah