Payday loans

Google arepe ngemplok Skype

Butone internet, Google dikabarno arepe nuku layanan komunikasi berbasis P2P (Peer to Peer) Skype, sing saiki dukuasai karo Ebay. Mergo kondisi keuangan lan ekonomi USA, eBay nduwe rencana arep adol Skype nang Google.

Jarene PC World, gosip iki tambah kenceng ae mergo eBay gak becus ngelola Skype. Sak wise nuku Skype USD 2,6 miliar petang tahun iko, eBay ngaku kangelan nglebokno sistem Skype ndok situs lelang nggone dewe.

Skype sakjane nduwe potensi bisnis sing lumayan gede, amargo Skype dewe ngumumno untung 26% setahun wingi. Masio rumor iki jek durung iso dipastekno, tapi koyok’e buto internet, Mbah Google cocok nglebokno aplikasi chatting iki ndok email. Soale google dewe wis nduwe perangkat iki.

Skype kuwi program komunikasi sing berbasis P2P sing digawe kanggo tujuan nyediakno sarana omong-omongan sing berkualitas tob markotob lan berbasis internet. Kaluwihan liyane yoiku, regane murah lan iso tersebar ndek seluruh ndoyo. Sing nggawe Skype iso omong-omongan karo wong liyo, tapi kabeh kudu terdaftar ndek Skype.

Hosting Murah


4 wong dadi tukang rasan-rasan !


Jarene kaskus ya kate di tuku gugel ya cak… 😀

This post has truly brought on me to consider various new problems in our world. Thanks for causing others to consider.

I should say that it is my very first time browsing your website. Now this is the kinda of stuff i like to read about. Good website. I just finished mine and i was looking for some ideas and you gave me a few. I bookmarked your post will read this latter.