Payday loans

Kenek Bis Ngroso Dosa

Si Gito arep lungo nang omahe pakdene neng Suroboyo soko Solo,  karo mbokne  diterno nyegat bis….)))
Kenek : Suroboyo bu ??
mBok Gito : Pak.. Njaluk tulung, mengko lek wes tekan nJombang, dikandhani ya bocahe iki ..!! (Ngomong karo ngunggahno si Gito nang bis)
Kenek : nJombang..?? … iyo…iyo… tariiiiiik !!!
# Bis maju, mlaku maneh…. Neng tengah ndalan, si Gito takon nang kenek bus : wes tekan nJombang, lik ??
Kenek : durung !! Sik suwe le…
# ga suwe, si Gito takon maneh: wes tekan nJombang opo durung ??
Kenek : durung lee !!…. Sik suwee …!!
# si Gito takon terus nang kenek, sampek kesel akhire keturon. Bis terus tancap gas nang arah Sby,,, moro-moro bis wis tekan Mojokerto. Si kenek bus lg eling. nJombang wes klewat #
Kenek : (ngomong nang supir) aduh cak… kok aku kroso dosa nang bocah kui !! (Nduding si Gito sing lagi turu )
Supir : lah opo’o?
Kenek : pas munggah bus mau diamanahi mbokne, lek wes tekan nJombang bocahe njaluk dikandhani !!
Supir : waah yak opo sih koen iku?? nJombang lak wes lewat rek!! (Sopir bingung)
# untunge si sopir bis gelem mbalik nang nJombang, sakwise njaluk persetujuan penumpang merga mesakke si Gito.  Akhire bis tekan nJombang…. Si kenek nggugah si Gito #
Kenek: le…. Le…. Tangi !! Wes tekan nJombang kii …. (Karo nggoyak2 si Gito)
Gito: (njenggirat)…. Wes teko nJombang lik??? (Karo grusa grusu mbukak kantong, ngetokke sangune, sego lawuh iwak)
Kenek : arep mudhun kene le???
Nawi: ora lik … Kan aku arep nang Suroboyo, cuman mbokku pesen, lek arepe mbukak sangune sego bungkus nang nJombang ae…. !!! (Karo muluk sego didulitke sambel).
Kenek + supir + para penumpang:  diampuuut  diampuuut!!!!

Sumber: soko BBM

Hosting Murah