Payday loans

Lha bokonge megal-megol, pak hakim

Mat Pithi nekad njaluk hakim pengadilan agomo supaya isok megat bojone, ning Saropah. Mat Pithi ngaku jik cinta, tapi tetep ae ngotot supaya isok megat bojone mau. Apa-a ? Mat Pithi gawe alesan, nek nalika omahe dirampok ndisik, onok rampok sing memerkosa bojone.

Lho lak sak-aken, tah Mat bojomu iku? Wis diperkosa mbarek rampok, kok malah kate peno pegat. Kudune lak disakno, tah. Ngono jarene hakim.

Nggih pak hakim. Sak jane ngoten kula nggih sak aken kalih piyambake. Nopo malih kiyambake diperkosa kalih rampok.

Lha iya, wis ngerti ngono, kok. Opo-o koen gak nulung ?

Yok nopo kulo saged nulung, pak Hakim. Wong kulo ditaleni seret. Kula dipeksa ningali bojo kulo diperkosa.

Lha terus ?

Waune kula nggih sak aken, pak Hakim. Wong piyambake nggih bengak-bengok, kalih meronta-ronta. Tapi suwe-ne-suwe, lha kok pun mboten bengak-bengok malih, malah ngeses-ngeses.

Lha ?

Lha nggih niku, bokonge dadakan megal-megol.

Oleh penulise Mat Pithi (?)

Hosting Murah