Payday loans

Mbah Lanang kepengin rabi maneh

Mbah lanang sak iki jik lara. Eling-eling pas mbah wedok mati mbiyen.

Sak keluarga, mbah lanang, paklik, bulik, ponakan, kabeh nunggoni ndik kamar, sak ubenge jenazahe mbah wedok. kabeh sedih, membik-membik, umik-umik, mbuh ndonga tah misuh-misuh (mha, mbah, mati ae kok durung ninggali wasiat, se…)

Suwe wong-wong mau padha sedih-sedihan, embuh temenan tak githokan.

Gak untara suwe mbah lanang kanda karo anak lan putune, ngongkon supaya metu saka kamar. Mbah lanang kate ijenan, berdua karo mbah wedok sing wis jenat.

Kabeh memahami, nek mbah lanang pengin duwe suasana sing khusus karo mbah wedok sing sembujur nang karpet ndik kamar mau. Kabeh padha metu. Lawang ditutup.

Mat Pithi, ancen arek ndlodog, incang-inceng saka korden jendela sing rodok mbukak thithik. Opo sing ditindakno mbarek mbah lanang ?

Si embah lanang pencolotan ndik ndukure jenazahe mbah wedok. Mlumpat-mlumpat ping bolak balik. Lho, ola opo ?

Mat Pithi eling, mbah wedok tau sumbar nang mbah lanang, sing tau duwe ide kate rabi maneh. Sumbare mbah wedok mau : “Peno oleh rabi maneh. Tapi langkahono mayitku disik !”

Gigih

Hosting Murah


9 wong dadi tukang rasan-rasan !


siiiiiippp,, lucune puool.

Berarti mbah Wedoke kon mendongakkan mbah lanang ben mbah wedoke cepet mati dhisik ra mas? Kekel aku. Blog nanggo basa Jawa memang kepingin kat mbiyen aku. Sayange, nek komeng dadine ngoko ngene, nyuwun sewu gangsalatus lho mas. 😆 Salam saking Kendal.

.gabuok pol ,jan mrai gegek ,kyok wong edan..! Hahahaha

sak marine moco iso sidik ngingne sumpek amergo ngguyu nyekiki.hehehe
boso jowo perlu dikembangne ben ga ilang

waduh , awak ku kepingkel-pingkel. . Oleh ku moco kanti njlimet, ra reti tebak no plesetan.

Salam saking girimarto kagem sedoyo

hehe.. mbah nang mbah nang … rodo’ pikun..

wkwkwkwk…..mbuh…gk iso koment, kaku wetengku

Wkekekeke… wasem kok dadi loro wetenk ngene aku…

Wah sedulur – sedulurku akeh sing nulis basa jawa sing salah, ora mung media iki thok nanging ing CD-CD kae teks basa jawane padha kliru. Kekliruan sing paling akeh ing aksara A, lan O. Tuladhane, lara, karo loro, sega karo sego. Terus upamane ” anakke loro lagi lara kabeh, apa ya ditulis anakke loro pada loro kabeh ?” mbok menawa perlu disinaoni ejaan basa ja ben tulisane padha bener, awit minangka wong Jawa rumangsa kudu melu ngleluri basa jawa, ora mung tulisan wae nanging uga unggah – ungguhing basa jawa. Salam saka Blora