Payday loans

Meres Kucing

Mukidii : “Tuku Rinso”.
Bu Jum : “Nggo opo Muk?”,
Mukidii : “Kucingku keno lumpur, arep tak umbah”.
Bu Jum : “Mati kucinge yen diumbah ambek Rinso!!”,
Nanging bu Jum tetep ngedoli Rinsone …
Isuke, Mukidi teko maneh nang tokone bu Jum.
Bu Jum : “Piye kucinge Muk?”,
Mukidi: “Mati..!!”
Bu Jum : “Lha tenan to, ra iso kucing diumbah Rinso”.
Mukidi : “Tapi kucingku mati dudu mergo tak umbah Rinso, wong bar tak umbah isik urip kok”
Bu Jum : “Lha matine kena apa?”
Mukidii : “Tak peres..

Hosting Murah