Payday loans

Mukidi Purik

Wis telung Dina Iki Mukidi perang Karo bojone (jenenge Painem)
Isuk2 Iki mau Mukidi nglebokne klambine neng tas gedhe..

Painem: “Arep nyang Endi kang?”
Mukidi: “Sak karepku. Nyapo ngurus?”
Painem: “Arep minggat ya?”
Mukidi:  “Iyaaa.!!”
Painem: “Omah, villa, kebun terus piye??”
Mukidi.: “Kanggo anak anak!!”
Painem: “Mobil karo sepeda montor??”
Mukidi: “Wenehno mantu!!”
Painem: “Rukone??”
Mukidi: “Wenehno putu!!”

Painem bingung, ternyata Mukidi nesu tenan ora bisa dipenggak..

Njur painem mbuka Dastere… , karepe Mukidi ben ra sida minggat..

Painem: “Nek sing Iki nggo sapa??” (Karo mbuka Daster sing warna Abang motif kembang kembang )

Mukidi: “Wenehno bapak2 sing maca website iki!!”

Hosting Murah