Payday loans

Ning Istimah anak-e koyok bedes !

Mbak Is(timah) lungo nyang Tunjungan ambek nggendhong bayine numpak bus
kota. Pas munggah bus ndadak sopire ngelokno “wah anak sampeyan kok uelek, paling elek sing aku tau eruh”.

Mbak Is nesu mbanting duwit ongkose ngguk kotak terus nggolek lungguhan
ndhuk mburi. Ndilalahe lungguh sandhinge mat Pithi.

Eruh mbak Is mbesungut, mat Pithi takok “opo’o kok sampeyan ketok nesu
ngono”.

Jare mbak Is “sopire kurang ajar, menghina banget”.

Jare mat Pithi “Lek aku sing dihina, wis tak kaplok sopire”.

“Iyo sampeyan bener, kate tak kaplok tenan sopire” jare mbak Is.

Jare mat Pithi “Yo wis age kaploken sopire, kene bedhesmu tak gendhonge sik”

BWas

Hosting Murah