Payday loans

Sakera dodol endhog ndik setasiun

‘Endhog…endhog… endhog asin…’

‘Asin temen tah endhog peno, cak?’

‘bo….., jok kuatir, dik. Sumpah, asin temen endhog-e awake aku iki.
Sumpah matek, ya-i-ya…’

Tuku sepuluh, diicipi.

‘Asem!, endhog gak asin ngene jarene asin’

‘Cak…cak. Endi sing jare peno asin iki. Endhog gak asin babar blas
ngene kok’

‘Bo…. sampiyan salah, dik’

‘Kok iso aku sing salah’

‘Lha iyo, sampiyan iku salah. Wong sepur durung budhal endok diicipi’

???

Gigih

Hosting Murah


Mung siji sing rasan-rasan


Owalah cak cak….pancene cak sakera sitok ini wonge ndableg…