Payday loans

Wawancara penggawean koplak

Manajer SDM (M) wawancara Calon Karyawan (C):
M : Kowe nduwe motor opo ora….?
C : Mboten.
M : Ora ketompo
C : Lho kok mboten ketompo ?
M : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
C : Sak janipun gadhah, ning tasih wonten kampung, gampil mangke kulo beto mriki.
M : Wah malah ra ketompo….
C : lho kok ngoten
M : Tempat parkiré wis sesak.

M : Kowé wis lulus sarjana tenan…..?
C : sampun pak….
M : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA waé, luwih manutan lan bén mbayaré murah
C : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
M : Malah ora ketompo…..
C : Lho kados pundi to….?
M : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, yén wis lulus mesti golék kerjo ning perusahaan liyo..

M : Anakmu akèh opo sithik ?
C : Kathah pak
M : Kowé ora ketompo
C : Sebabipun ?
M : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawé uanaaaaaak terus
C : Lha wong namung anak adopsi, kok.
M : Tambah ora ketompo
C. : Lho, lha kok … ?
M : Gawé anak waé aras2en, opo manèh nyambut gawé

M : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?
C : Dèrèng
M : Kowé ora ketompo
C : Sebabipun ?
M : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?
C : Oo, nèk damelan niku sampun ngertos kok
M : Tambah ora ketompo
C : Lho, lha kok … ?
M : Kowé rak mung arep keminter, to ?

M : Kowé biso main Internét ?
C : mBoten
M : Kowé ora ketompo
C : Sebabipun ?
M : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
C : Wah, sakjanipun nggih saged
M : Tambah ora ketompo
C : Lho, lha kok … ?
M : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, Ngenték-entekké pulsa !

M : Kowe waras opo ora?
C : Lha, kulo nggih waras to Pak.
M : Ra ketompo…….
C : Kenging nopo …..?
M : Mengko kowe mesthi ora krasan ning kéné.
C : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
M : Malah ra ketompo……
C : Pripun to niki….?
M : Mengko aku duwe saingan……

Hosting Murah


5 wong dadi tukang rasan-rasan !


Wah-wah iki pancen pewawancara lulusan seko RSJ Kramat Magelang tha?
Edan tennnnnnnn…………..
Edaaaaaaaaan tenan …………..
Ha… ha…….. ha………………

lha wong nglamar gawean kok neng menur,kliru iku.sing bener coba nglamar neng lawang,pasti ditrimo.pancene gendeng,iso-iso aku melu gendeng iki yen diterusne

hahahahahahahahaha. pewawancara sama yg diwawancarai sama2 gila. hahahahaha

edannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

hahahahahahahah kekel dwek aku hahahahahaa