Payday loans

Wong sukses iku ukurane agomo nopo donyo?

Secara sejarah kito urip nang nggone jaman modern. Berada pada era global sehingga kita sulit untuk tidak materialistis. Angel arepe ora kedonyan Bu, angel. Opo opo ukurane nganggo materi, opo-opo ukurane nganggo donyo. Njenengan ngarani wong sukses iku ukurane agomo nopo donyo? Wong mbok anggep bahagia sukses niku mergo ibadahe nopo sugihe? Ha yo sugihe kuwi.

Orang dikatakan hebat ketika mampu membuat rumah gedung bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampe jumlahnya empat, bisnisnya berkembang pesat. Iku dianggep wong sing hebat, senajan keparat.

Diarani gagah wah, pokoke iso mbangun omah sing megah, kendaraane mewah, donyane turah-turah, disetiap bank jadi nasabah, ben tahun iso mbethok sawah no ndi ndi nduwe tanah.

Diarani wong wah, senajan mblarah, ora tau sobo omah, karo dulur serakah, karo tonggo yo congkrah, ra tau jariyah, ra tau ngibadah heh … Yo mergo ketok omahe gedong magrong magrong.

Lampune nyentrong, kendaraane kinclong kinclong, bojone ayu moblong moblong, mas masane pating kompryong, mangon omah pinggir embong, tandurane lombok terong, sopo metik udele … bod..ong.

Saking gedene omah sampe ora disobo uwong. Sing nyobo mek balane nyi blorong, jlangkrong, grandong …

Sugih ora jaminan dadi wong sukses :) [Ustad Anwar Bojonegoro]

Hosting Murah